Alegerea produselor

1. Generalitati

1.1. Prezentul certificat de garantie reglementeaza acordarea garantiei persoanelor fizice sau grupurilor de persoane fizice, denumite in continuare consumator, care actioneaza in scopuri din afara activitaflii lor comerciale, industriale sau de producflie, artizanale ori liberale.

1.2. Prezentul certificat de garantie este eliberat si onorat de firma S.C. TopQuad Serv S.R.L., str. Dimitrie Bolintineanu nr 22, 15600, Campina ,Prahova, Romania, tel. 0244367410, fax: 0244367410, e-mail: [email protected], www.moto-gear.ro.

1.3. Prezentul certificat de garantie se refera la:

 • produse si produse de schimb de origine (mai putin baterii de acumulatoare si anvelope), conform definifliilor din Ordinul MTCT nr. 2135/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piata a acestora - RNTR 4 (denumit in continuare Ordinul MTCT nr. 2135/2005) utilizate la vehicule rutiere, denumite in continuare produse;
 • materiale de exploatare utilizate la vehicule rutiere, conform definifliei din Ordinul MTCT nr. 2135/2005;
 • materiale de intretinere – substante, preparate chimice sau accesorii, utilizate pentru intretinerea,curatarea si/sau repararea vehiculelor rutiere sau a componentelor acestora. Exemple: solutii pentru curatarea parbrizelor, polish-uri pentru suprafeflele vopsite, aditivi destinati lubrifiantilor auto, spray-uri de curarare, lubrifiere etc.

1.4. Identificarea produselor, a materialelor de exploatare si de intreflinere la consumator se face pe baza facturilor/bonurilor fiscale de vanzare sau a devizelor de lucrari, emise de catre vanzatori sau de operatorii economici autorizati de Registrul Auto Roman (denumit in continuare RAR) pentru operatiuni de service, dupa caz.

1.5. Produsele de schimb de origine se identifica prin marcajul corespunzator, care atesta caracterul de origine al acestora, conform art. 6.2.1 din Ordinul MTCT nr. 2135/2005.

1.6. Consumatorul se poate adresa pentru activitatile de reparatii, de intretinere, de reglare, de modificari constructive sau de reconstructie a vehicululelor oricarui operator economic autorizat de RAR pentru aceste operafliuni de service, conform Ordinului MTCT nr. 2131/2005 pentru aprobare Reglementarilor privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitafli de reparatii, de intreflinere, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9 (denumit in continuare Ordinul MTCT nr. 2131/2005).

2. Termene de garantie

2.1. Garantia se acorda pentru lipsa conformitatii si/sau vicii ascunse.

2.2. Produsele au garantie 2 (doi) ani de la data cumpararii.

2.3. Materialele de exploatare si de intretinere au termenul de valabilitate de minim 2 (doi) ani de la data fabricatiei, inscrisa pe ambalaj/recipient, daca se respecta conditiile de transport, manipulare, depozitare, pastrare, utilizare si exploatare.

3. Drepturile consumatorului

3.1. Drepturile consumatorului sunt cele prevazute in capitolul III, articolele 9 – 14 din Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare Legea nr. 449/2003), si in Ordonanfla nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare Ordonanta nr. 21/1992).

3.2. Prezentul certificat de garantie nu afecteaza drepturile consumatorului conferite prin Legea nr. 449/2003 si prin Ordonanfla nr. 21/1992.

4. Modalitati de asigurare a garantiei

4.1. Consumatorul poate returna vanzatorului produsele, materialelele de exploatare sau de intrtetinere in cazul lipsei conformitatii si/sau a viciilor ascunse aparute in perioada de garantie/valabilitate, in termenul legal, insotite de urmatoarele documente:

 • copie dupa factura/bonul fiscal de cumparare;
 • prezentul certificat de garantie in original, completat si semnat;
 • fisa de retur marfa, materialele de expoatare sau de intretinere (se descarca de pe site-ul: www.moto-gear.ro);
 • copie dupa certificatul de inmatriculare sau cartea de identitate ale vehiculului, ale carui produse sau produse, identificate conform punctului 1.3, fac obiectul garantiei;
 • copie care atesta valabilitatea inspectiei tehnice periodice a vehiculului;
 • copie dupa devizul de lucrari si factura/bonul fiscal pentru activitatile de service efectuate;
 • nota de constatare completata de un operator economic cu capabilitate tehnica, conform definitiei din Ordinul MTCT nr. 2131/2005, care a analizat cazul.

4.2. In cazul in care reclamatia care invoca lipsa conformitatii este justificata, S.C. TopQuad Serv S.R.L. se obliga la repararea/inlocuirea produselor, a materialelor de exploatare sau de intretinere, dupa caz, in termen de 15 zile calendaristice, calculate de la data la care lipsa conformitatii a fost adusa la cunostinta, conform paragrafului 4.1.

4.3. in cazul in care reclamatia care invoca prezenta viciilor ascunse este justificata, S.C. TopQuad Serv S.R.L. se obliga la repararea/inlocuirea produselor, a materialelor de exploatare sau de intretinere, dupa caz, in termen de 15 zile calendaristice, calculate de la data finalizarii expertizei tehnice, conform Art. 13 (2) din Ordonanfla nr. 21/1992, in conditiile respectarii paragrafului 4.1.

4.4. Decizia privind modalitatea de asigurare a garantiei apartine S.C. TopQuad Serv S.R.L., in spiritul Art. 11 din Legea nr. 449/2003, in urma expertizei (constatarii) tehnice.

4.5. In cazul in care reclamatia este nejustificata, cheltuielile detaliate la Art. 12 din Legea nr. 449/2003, vor fi suportate de consumator, dupa caz.

4.6. Produsele, materialele de exploatare sau intretinere inlocuite in perioada de garantie devin automat proprietatea exclusiva a S.C. TopQuad Serv S.R.L.

5. Situatii care exclud sau duc la pierderea garantiei produselor sau a produselor de schimb de origine

5.1. Situatii generale:

 • orice produs care nu a fost comercializat de S.C. TopQuad Serv S.R.L.;
 • lipsa documentelelor conform paragrafului 4.1 sau daca informatiile continute in acestea si/sau ANEXA la certificatul de garantie sunt gresite, incomplete sau ilizibile;
 • consumatorul a prezentat date gresite/eronate pentru identificarea produselor, a materialelor de exploatare sau de intretinere;
 • vehiculul este neinmatriculat sau inspectia tehnica periodica a expirat inaintea aparitiei cazului de garantie;
 • vehiculul a fost accidentat sau a suferit avarii produse de factori externi, atmosferici sau de alta natura (socuri termice, electrice, mecanice etc.);
 • vehiculul a fost folosit in alte scopuri decat cele prevazute de constructor sau a fost exploatat in competitii sportive, raliuri, taximetrie, scoli de soferi etc.
 • defectiuni datorate abaterilor unghiulare ale sistemului de directie, functionarii defectuoase a sistemului de franare, suspensie, racire, climatizare, electric etc.;
 • instalari neautorizate de echipamente/accesorii, altele decat cele din echiparea din fabrica;
 • deteriorari/distrugeri etc. datorate transportului, manipularii, depozitarii, pastrarii, utilizarii sau exploatarii necorespunzatoare, apropierea de surse de caldura, contactul cu produse chimice agresive etc.;
 • serii/coduri/marcaje etc. de identificare sterse/indescifrabile, marcari sau stantari artizanale, facute in diverse scopuri.

Anexa la certificatul de garantie descarca anexa certificatului de garantie

1. Identificarea vanzatorului, a cumparatorului, a documentelor de cumparare si a vehiculului

 • Se vor completa toate rubricile din coloana Date de identificare din Tabelul 1.
 • Datele de identificare din Tabelul 1 se vor completa de catre vanzator.
 • Datele de identificare ale vehiculului din Tabelul 1 se vor completa din certificatul de inmatriculare sau din cartea de identitate ale vehiculului.
 • Prin semnare, consumatorul confirma ca:
  • a luat la cunostinta prevederile cuprinse in prezentul certificat de garantie;
  • a verificat completarea si corectitudinea datelor de identificare din Tabelul 1;
  • a primit prezentul certificat de garantie semnat si stampilat de vanzator;
  • utilizeaza vehiculul identificat in Tabelul 1 in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale.